Javni poziv: „Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje omladine i sporta u Republici Srbiji“

0
74

Bečejsko udruženje mladih – BUM poziva organizacije civilnog društva da se uključe u proces nadzora finansiranja omladine i sporta iz lokalnih budžeta.

Pozivamo motivisane organizacije civilnog društva koje žele da unaprede svoja znanja iz oblasti javnih finansija da se prijave na konkurs. Prednost će imati omladinske organizacije koji imaju iskustva u oblasti javnih finansija.

U okviru projekta „Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje omladine i sporta u Republici Srbiji“ ćemo unaprediti i osnažiti nacionalnu mrežu u čijem fokusu će biti transparentnije i odgovornije finansiranje omladine i sporta u Republici Srbiji, i uz pomoć stručnih predavača i razvijenu metodologiju Koalicije za nadzor javnih finansija, aktiviraćemo mlade i uticati na povećanje njihove participativnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou. Nadzor finansiranja omladine i sporta iz budžeta opština i javnih preduzeća, zagovaranje za poboljšanje Pravilnika i Konkursa, ali i monitoring javnih nabavki koje su vezane za omladinu i sport – sportske objekte, samo su neki od koraka kroz koje ćemo uticati na bolji položaj omladine i sporta.

Tokom projekta ćemo realizovati i četvorodnevni seminar u cilju unapređenja znanja, veština i razmene iskustava 25 predstavnika udruženja iz 5 okruga Republike Srbije koji su motivisani da se angažuju na poljima analize lokalnih budžeta, nadzora javnih nabavki vezanih za omladinu i sport, monitoringa sprovođenja Konkursa iz oblasti omladine i sporta, realizacije lokalnih kampanja javnog zagovaranja, a samim tim i suzbijanja korupcije u oblasti javnih finansija.

Organizacije učesnice će biti u obavezi da sprovedu istraživanja vezana za finansiranje omladine i sporta na lokalnom nivou, kao i da sprovedu javne kampanje i predstave rezultate javnosti.

Predavači na seminaru su poznati eksperti iz oblasti javnih finansija i sporta, a realizacija četvorodnevnog seminara predviđena je za novembar 2019. godine.

Troškovi prevoza, smeštaja i ishrane učesnika će biti pokriveni od strane BUM-a.

Rok za prijave je 6. oktobar 2019. godine, putem online formulara, a organizacije koji budu uključene u program biće obaveštene do 10. oktobra.

Bečejsko udruženje mladih, član Koalicije za nadzor javnih finansija, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, realizuje projekat „Aktivni mladi za odgovornije i transparentnije finansiranje omladine i sporta u Republici Srbiji“. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.995.600,00 dinara.