Izveštaj sa treninga „PreJaKe finansije i administracija“

0
94

U periodu od tri dana u Vršcu je 17 učesnika iz mnogih  organizacija u Srbiji imalo priliku da prisustvuje treningu gde su se obrađivale teme finansija i administracije.

Trening su vodile trenerice Jelena Stević i Nada Likar iz Građanskih inicijativa. Program treninga je obuhvatio administrativno upravljanje, zakonske obaveze udruženja, upravljanje organizacijom, projekni budžet, godišnji budžet, garant monitoring, platni promet, računovodstvo, principe angažovanja osoba i načine finansiranja.

Članica BUM-a Željana Rusmir na treningu „PreJaKe finansije i administracija“

– Mnogo tema je obuhvaćeno za kratki vremenski period, ali su trenerice uspele da nam odgovore na svako pitanje, razjasne svaku nedoumicu i daju primer iz prakse za svaku teoriju koju smo obradili. Ovo je bio jedan od najzanimljivijijih, konkretnijih i produktivnijih treninga na kojima sam bila, energija među učesnicima je bila sjajna, cela grupa je bila konstantno aktivna, svi su želeli da se druže, pomognu i objasne bilo koju nejasnoću, objašnjava članica BUM-a Željana Rusmir.

– Imala sam priliku da se umrežim sa ljudima širom Srbije i da steknem znanja koja do sad nisam imala priliku, čujem primere iz prakse i uporedim ih sa teorijom i napravim razliku.