Institucionalno nasilje kao nuspojava nasilja u porodici

0
17

Nasilje u porodici jeste problem kome se mora posvetiti dodatna pažnja, posebno s obzirom da iz njega proizilazi i institucionalno nasilje, tj. neadekvatan odgovor institucija na prijavu nasilja, što možemo videti u Izveštaju o radu SOS podrške Udruženja žena Peščanik.

Ovaj izveštaj odnosi se na prvu polovinu tekuće godine, a pored podataka vezanih za porodično nasilje, u njemu možemo videti i izraženo nezadovoljstvo radom Centra za socijalni rad, policije i Osnovnog javnog tužilaštva koji u četiri slučaja nisu adekvatno reagovali.

Od 34 žene koje su koristile usluge SOS telefona, 26 žena je pozvalo prvi put, dok je šest žena već koristilo pomenute usluge. Ukupan broj poziva u prvoj polovini ove godine je 57, a obavljeno je i 11 individualnih konsultacija, dok je pravna pomoć obezbeđena za 17 korisnica.

Prema podacima dobijenih od korisnica usluga, u 25 slučajeva nasilnik je suprug, u 10 slučajeva bivši suprug, vanbračni partner, takođe, u 10 slučajeva, a među nasilnicima su i bivši partneri (2), kao i srodnici (16).

Najveći broj korisnica (11) prijavio je psihičko nasilje, deset kombinaciju fizičkog, psihičkog i ekonomskog nasilja i četiri korisnice psihičko i ekonomsko nasilje.

Tokom navedenog perioda, šest žena je dobilo pomoć UŽ Peščanik u vidu higijenskih paketa, kupovine osnovnih životnih namirnica, polovne garderobe, plaćenih putnih troškova za dolazak na konsultacije, a pomoć je obezbeđena zahvaljujući podršci donatora i individualnim novčanim donacijama organizaciji.

Analizu u celosti, kao i informacije o zagovaračkim i ostalim aktivnostima UŽ Peščanik možete pronaći OVDE.

Inače, Bečejsko udruženje mladih je nedavno sprovelo performans sa ciljem skretanja pažnje na ovaj problem, o čemu više možete pročitati na linku.