„Inovativnim aktivizmom u borbi protiv korupcije“: Antikorupcijske radionice u jeku

0
100

Preostala je još jedna celodnevna radionica na temu borbe protiv korupcije u okviru projekta „Inovativnim aktivizmom u borbi protiv korupcije“ koji sprovodi Bečejsko udruženje mladih.

Mladi motivisani učesnici su do sada savladali osnove u vezi sa građanskim učešćem u borbi protiv korupcije, sa fokusom na vladavinu prava u zaštiti životne sredine. Preostalo je da se do kraja marta završi prvi od dva seta edukacija.

Tokom aprila grupa će se posvetiti umetničkim radionicama, kroz teoriju i praksu, a nakon toga i pripremanju performansa.

Cilj ovih radionica je podizanje svesti o štetnosti korupcije, uz osnaživanje učesnika u kreiranju i primeni umetničkih performansa koji će podstaći na promene u društvu.

Radionice se organizuju u okviru programa „Regional Creative Hubs – Arts and Culture for Anti-Corruption“ koji podržava Fondacija za otvoreno društvo.

Program okuplja pojedince iz oblasti novinarstva, umetnosti i aktivizma u državama zapadnog Balkana i regiona zapadne Afrike. Koordinatorka projekta Ana Aćimov je jedna od dve učesnice iz Srbije u drugoj fazi programa, čemu je prethodio trening za metodologije kreativnog aktivizma (Art Action Academy).

Mentorsku podršku pružaju stručnjaci iz C4AA (The Center for Artistic Activism, USA) i CAC (Center for Contemporary Arts, North Macedonia).

Trening je bio namenjen pojedincima – umetnicima, aktivistima i novinarima koji se u svom radu bave problemom korupcije i žele da steknu nova znanja i veštine kako bi kreativno unapredili pristupe i metodologije svog rada.

Ovo je deo šireg projekta Mreže Fondacija za otvoreno društvo, koji se sprovodi u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Srbija) i u regionu Zapadne
Afrike.