Građani u budžetskom procesu i nadzoru rada lokalnih vlasti

0
10

Gde su građani u lokalnom budžetskom procesu, koje zakonske mogućnosti su im na raspolaganju u nadgledanju javnih prihoda i potrošnje, kao i koji su mehanizmi za direktno uključivanje u donošenje odluka na raspolaganju, bili su tema uvodnog predavanja u okviru seminara „Građani i javne finansije“ održanom na Tari od 18. do 21. novembra.

Predstavnice Agencije za sprečavanje korupcije su u nastavku seminara govorile o Zakonu o Agenciji za sprečavanje korupcije, sa fokusom na sukob interesa, te registrima funkcionera koje ovaj organ vodi i evidenciji imovine. Bilo je reči i o saradnji Agencije sa udruženjima i građanima, kao i o predstavkama koje građani mogu da upute Agenciji ukoliko imaju sumnju u kršenje propisa koji su u njihovom delokrugu.

Jovana Predojević, pravnica i sertifikovana službenica za javne nabavke, predstavila je slabe tačke u sistemu javnih nabavki i mere za suzbijanje korupcije u toj oblasti javne potrošnje. Pored toga, Predojević je predstavila novi portal javnih nabavki i govorila o mogućnostima za građanski monitoring sistema. Kakav je put Srbije ka Evropskoj uniji, kakvi su dosadašnji izveštaji o napretku u tom procesu, te o ulozi i i iskustvima građanskog društva u borbi protiv korupcije govorio je Dragomir Pop – Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Učesnici ovog edukativnog skupa bili su građani opštine Bečej, među kojima mahom preduzetnici, predstavnici udruženja, mladi i zaposleni u javnom sektoru.

Seminar je deo aktivnosti na projektu Više odgovornosti u lokalnoj vlasti koji podržava Olof Palme Međunarodni centar, a sprovodi Bečejsko udruženje mladih.