Gordana Adamov nova predsednica Upravnog odbora KOMS

0
36
Predstavljanje kandidature za predsednicu Upravnog odbora

Na prvoj vanrednoj Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije, koja je održana 3. septembra, Gordana Adamov, ispred Bečejskog udruženja mladih, izabrana je za predsednicu Upravnog odbora KOMS.

Podsetimo, Gordana je na julskoj Skupštini odabrana za članicu Nadzornog odbora (NO), nakon čega je podnela ostavku kako bi se kandidovala za predsednicu UO. Organizacije članice KOMS mreže su se tim povodom okupili u Beogradu na Fakultetu političkih nauka, kako bi se donela odluka o novim članovima organa – predsednik/ca Upravnog odbora i član/ica Nadzornog odbora.

I tokom ove Skupštine, pažnja se posvetila prijemu novih članica u pridruženo članstvo, kao i prelasku članica iz pridruženog u punopravno članstvo, te je organizacija Savez mađarskih učenika Vojvodine postala članica, a organizacija „Connecting“ je nakon glasanja stupila u punopravno članstvo.

Tamara Todorović iz Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva ’’Connecting’’, koju je kandidovala organizacija ESN, izabrana je za novu članicu Nadzornog odbora Krovne organizacije mladih Srbije.