Etički kodeks Vojvođanske olimpijade starih sportova

0
54
Smotra olimpijaca 2016. godine
Smotra olimpijaca 2016. godine

ETIČKI KODEKS VOJVOĐANSKE OLIMPIJADE STARIH SPORTOVA

Etički kodeks se odnosi pre svega na moralne principe koje svi koji su po bilo kom osnovu angažovani u okviru vojvođanske olimpijade starih sportova treba da poštuju.

Etički principi:

  1. Sve učesnike/ce, organizatore/ke i gledaoce/teljke tretiraću dostojanstveno i sa uvažavanjem. Sa njima ću komunicirati učtivo i sa poštovanjem, koristeći prikladan rečnik i ton. Neću se rugati ili drugim gestovima ponižavati druge učesnike/ce prilikom proslavljanja svojih pobeda niti u bilo kom drugom segmentu takmičenja.
  2. Neću provocirati druge učesnike/ce, organizatore/ke i gledaoce/teljke. Tokom manifestacije ponašaću se sportski, poštujući fer plej i na taj način podsticati to isto kod mojih članova ekipe, ostalih učesnika/ca, organizatora/ke i gledaoca/teljki.
  3. Neću koristiti, pribavljati i dozvoljavati upotrebu duvana ili alkoholnih pića, rekreativnih droga niti doping sredstava za ostvarenje boljih rezultata.
  4. Poštovaću druge učesnike/ce, organizatore/ke i gledaoce/teljke izbegavajući bilo kakav oblik diskriminacije na osnovu njihove rase, religije, polne/rodne pripadnosti, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, uzrasta, obrazovanja, socioekonomskog statusa i dr.
  5. Uvek ću imati u vidu da svi učestvuju radi sopstvene zabave, uživanja i dobrobiti i poštovaću sudijske odluke, kao i apelovati da to čine i drugi učesnici/ce.
  6. Razvijaću korektne i/ili drugarske odnose sa svim učesnicima/cama.
  7. Poštovaću fer plej (poštenu igru) koji predstavlja unutrašnji odnos i osećaj prema igri, borbi ili takmičenju koji zavisi od cilja i ideje kojima discipline služe, ali i zahteva određeni stepen kulture i određen društveni odnos. Njegova suština nalazi se u poštovanju pravila igre i poštovanju postavljenih odnosa u samom društvu.