Dve nove publikacije BUM-a u 2021. godini: Istraživanja javnih finansija u oblastima sporta i zaštite životne sredine

0
32
Foto: Pixabay

Tim Bečejskog udruženja mladih je u protekloj polovini 2021. godine objavio dve publikacije o javnim finansijama u oblastima sport i zaštita životne sredine.

U okviru projekta „Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta i omladine“ koje finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, sprovedena je analiza celokupnog sistema sporta na lokalnom nivou u Srbiji i to sa aspekta finansiranja sporta, sa aspekta normativnog uređenja sporta i svrsishodnosti programa u oblasti sporta.

Opšti cilj projekta je jačanje uloge, učešća i integriteta mladih, sportista, sportskih organizacija, građanskog društva i medija u budžetskom procesu i građanskom nadzoru javnih finansija, sa posebnim akcentom na finansiranje sporta i omladine iz lokalnih budžeta, čime se unapređuje kvalitet lokalnih politika, povećava transparentnost finansiranja sporta i omladine i smanjuje rizik od korupcije.

– Ogroman problem u funkcionisanju sistema sporta na nivou jedinice lokalne samouprave predstavlja finansiranje, odnosno nedovoljno finansijskih sredstva koja se obezbeđuju za finansiranje sistema sporta. Ipak, uvidom u stanje sistema sporta mnogo veći problem predstavlja netransparentnost i veliki uticaj nosilaca vlasti u podeli finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava, nedovoljna, ili nikakva kontrola u pravdanju potrošenih sredstava, upitna svrsishodnost programa koji se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava i normativna neuređenost sistema sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, zaključuje autorski tim publikacije „Otvoreno o sportu“.

U publikaciji su prezentovani ključnive detalji istraživanja o finansiranju i funkcionisanju sistema sporta na nivou lokalnih samouprava u Republici Srbiji, kako pozitivnih primera dobre prakse, tako i egzaktnih primera kršenja Zakona o sportu od strane određenih lokalnih samouprava.

– Analiza koju smo uradili na potpunom uzorku, budući da smo se obratili svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, koje su morale da poseduju informacije koje smo tražili, pokazala je da lokalne samouprave i njihovi organi vrlo različito primenjuju Zakon o sportu kada je reč o finansiranju lokalnih sportskih organizacija, udruženja i saveza, kao i da Zakon o sportu ne primenjuju na dobar i očekivani način. Iako smo svim JLS uputili istovetne zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i tražili kopije dokumenata koji se tiču sistema sporta, odgovori se razlikuju u velikoj meri od opštine do opštine, od grada do grada, kažu autori.

Proteklih meseci, članovi Bečejskog udruženja mladih bavili su se i analizom programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u lokalnim samoupravama u Vojvodini, a rezultati istraživanja objedinjeni su u publikaciji „Unapređenje transparentnosti i odgovornosti sistema javnih finansija kroz načela zaštite životne sredine“ čije izdavanje je omogućila Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

– Nije retkost da se opštinski programi svedu na samo jednu aktivnost – tretman komaraca, što, jasno, nije dovoljno ili nije uopšte pitanje zaštite životne sredine. Lokalne samouprave mahom sredstva po programu prosleđuju javnim preduzećima i ustanovama, najčešće za održavanje javnih zelenih površina, što je pre komunalna delatnost, a ne direktna zaštita životne sredine, navodi autorski tim.

Većina opština i gradova godinama prenosi značajnu količinu novca, odnosno, ne ostvaruje aktivnosti iz programa, negde na način da konkretna aktivnost uopšte nije realizovana, a negde u određenom obimu.

– Dešava se i da se sredstva preneta iz jedne godinu u drugu dupliraju kao kod opštine Senta, gde je u 2019. preneto oko 6.000.0000 dinara, a u 2020. više od 11 miliona. Treba istaći da je primećeno da se upravo „komunalne stavke” redovno finansiraju – košenje trave, uređenje zelenila, ali da, sa druge strane, trpe zaštićena prirodna dobra, monitoring kvaliteta vazduha, edukacija i drugo.

Pored toga, deo ove publikacije posvećen je praksi lokalnih samouprava u Vojvodini koje se odnose na monitoring kvaliteta vazduha, vođenje Lokalnog registra izvora zagađivanja, ali i radu inspekcija za zaštitu životne sredine.

U obe publikacije zainteresovani mogu videti odgovore i podatke svake opštine posebno, a koja je bila obuhvaćena analizom na određenu temu, ukoliko je ista dostavila odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.