Đin: Žene sa sela i te kako sposobne, samo ih treba podržati

0
30

U dva sela opštine Bečej, u Poljanici i Bačkom Gradištu, trenutno je u toku besplatni kurs šivenja u okviru projekta „Ka unapređenoj bezbednosti žena u opštini Bečej“.

Zahvaljući edukatorki Dobrili Đin i projektnom timu Bečejskog udruženja mladih (BUM), prostorije mesnih zajednica postale su prave male radionice kreativnosti.

-Što je žena informisanija, lakše joj je da se bori i da se izbori za sebe, ističe Đin i dodaje da je posebna vrednost ovog projekta ta što su umrežene institucije socijalne zaštite, lokalna samouprava, mesne zajednice, organizacije civilnog društva i poslodavci.

To je veoma važno za podršku ženama sa sela i kreiranje aktivnosti i usluga po njihovim potrebama.

Kurs srpskog jezika u Bačkom Petrovom Selu privukao najviše mlade žene i devojke

Osim što će polaznice kursa steći osnovno znanje i ovladati tehnikama šivenja i krojenja, za njih će biti organizovane posete potencijalnim poslodavcima. Pored toga, projektni tim će, u saradnji sa sekretarima mesnih zajednica, osnažiti žene da se, u skladu sa afinitetima, samoorganizuje i da razviju šivačke sekcije.

Uvodna radionica šivenja u Bačkom Gradištu

-Seoske žene koje se okupljaju na kursevima, izuzetno su vredne i kreativne, željne novih znanja i usavršavanja, ističe Dobrila Đin. One su obično domaćice, imaju nizak stepen obrazovanja, bez redovnih su primanja, obavljaju teške sezonske poslove i uglavnom nemaju vlasništvo nad nekretninama. Sve to im otežava da se u slučajevima nasilja u porodici tome odupru i da žive kvalitetnije.

Radionice sa psihološkinjom u Radičeviću

Osim kursa šivanje, žene sa sela mogu da pohađaju i besplatne kurseve jezika sredine – srpski i mađarski, kao i kurs knjigovodstva, kancelarijskog poslovanja i pisanja biznis plana.

Uz to, stručnjakinje iz Centra za socijalni rad Bečej obilaze naseljena mesta, u okviru radionica razgovaraju sa ženama i informišu ih o podršci koju mogu da ostvare u toj ustanovi. U tri seoske mesne zajednica, od ukupno pet koliko je ih ima u opštini Bečej, pruža se i psihološka podrška i organizuju radionice sa psiholozima.

Radionica Centra za socijalni rad Bečej u Bačkom Gradištu

Projekat „Ka unapređenoj bezbednosti žena u opštini Bečej“ realizuje se uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women u Srbiji u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Otvorene su prijave za besplatne kurseve: mađarskog jezika u Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću, šivenja u Bačkom Petrovom Selu i srpskog jezika u Bačkom Gradištu. Zainteresovane žene se mogu prijaviti u mesnim zajednicama, na broj telefona 062/373427 i na imejl adresu [email protected].