Članice BUM-a na Obrazovnom kursu o radu sa društveno osetljivim grupama i principima nediskriminacije

0
36
Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, priča na temu: Osetljive grupe
Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, priča na temu: Osetljive grupe

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalna Asocijacija Kancelarija za mlade, Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i Krovna Organizacija Mladih Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstvo Omladine i Sporta organizuje pilot program za šest lokalnih zajednica.

Obrazovni kurs o radu sa društveno osetljivim grupama i principima nediskriminacije za učesnike/ce iz Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Bečeja, Pančeva i Obrenovca. Realizovan je od 6-9. jula u Beogradu. Bečejsko udruženje mladih su u Beogradu predstavljale Jelena Mitrović i Maja Bukurov, koje su se vratile pune utisaka i novih informacija.

Treći dan kursa
Treći dan kursa

Neke od tema koje su se obrađivale tokom kursa su: Zabrana diskriminacije i reakcije u slučaju diskriminacije; Osobe sa invaliditetom kao osetljive grupe u Srbiji; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Rodna ravnopravnost; Psihosocijalna podrška mladima u socijalnoj zajednici; Uvođenje principa nediskriminacije u rad kancelarija za mlade; Nacionalne manjine kao osetljive grupe s posebnim osvrtom na položaj Roma/kinja; Izbeglice, raseljena lica i povratnici kao osetljive grupe. Nastavak kursa sledi u avgustu, u Sremskim Karlovcima.

Uključivanje uživo - integrativni program podrške za rad sa osetljivim grupama
Uključivanje uživo – integrativni program podrške za rad sa osetljivim grupama