Članica BUM-a u radnoj grupi za izradu akcionog plana za rodnu ravnopravnost

0
88
Rodna ravnopravnost
Rodna ravnopravnost

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Povelje za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, čija je članica i Ana Aćimov iz Bečejskog udruženja mladih (BUM), održan je danas (5. jun) u maloj sali opštine Bečej.
Pored predstavnika lokalne samouprave, članovi radne grupe su i predstavnici nekoliko udruženja građana sa teritorije opštine Bečej.
Njihov je zadatak da izrade akcioni plan čije bi sprovođenje dovelo do uspostavljanja istinskog sistema politika jednakih mogućnosti u najvećoj potiskoj opštini.
Na prvom sastanku radne grupe članovi su se, uz podršku stručnjakinje za pitanja rodne ravnopravnosti Biljane Maletin i koordinatorku za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou u Stalnoj konferenciji gradova i opština Rozete Aleksov, osvrnuli na dosadašnju realizaciju politika i mera u oblasti rodne ravnopravnosti u opštini Bečej, mapirali zainteresovane strane, analizirali sadašnje stanje u oblasti i prve ideje o prioritetima, a, najzad, dogovorili se prikupljanju podataka koji su neophodni za naredni sastanak grupe u septembru. U međuvremenu bi trebalo da se održi sastanak fokus grupe koju čine seoske žene.
Inače, potpisivanjem Evropske povelje Opština Bečej je pokazala svojim građanima i građankama da je spremna da vodi računa o ravnopravnosti i poslala je važnu političku poruku svima u okruženju da je to vrednost za koju se zalaže. S tim u vezi, opština u roku od dve godine treba da izradi adekvatan akcioni plan za rodnu ravnopravnost.

Načelo rodne ravnopravnosti i nediskriminacije predstavlja fundamentalno pravo za sve i od suštinskog je značaja za svaku demokratsku sredinu. Opština Bečej, kao pilot opština u program Stalne konferencije gradova i opština, dobija značajnu pomoć kako bi se došlo do uspostavljanja istinskog sistema politika jednakih mogućnosti.