Član BUM-a o aktivnom učešću i obrazovnim politikama na Dijalogu mladih sa premijerkom

0
27

U petak, 24. februara održan je četvrti Dijalog mladih sa premijerkom gde su mladi imali priliku da predstavnicima vlasti predstave svoje probleme i prioritete, a jedan od predstavnika mladih jeste i Uglješa Surdučki, član Bečejskog udruženja mladih koji nam prenosi svoje utiske.

Da se podsetimo, Dijaloge organizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kako bi pružili priliku mladima da direktno komuniciraju svoje potrebe ka donosiocima odluka u Srbiji, kao i da ponude predloge za unapređenje svog položaja.

Uoči Dijaloga održane su pripreme tokom kojih su mladi zajedno istraživali, prikupljali podatke, kao i mišljenja svojih vršnjaka, a ujedno su i podržavali jedni druge kroz davanje predloga kako bi usavršili svoje govore, koje će kasnije izneti donosiocima odluka.

Tako su ovi mladi obradili tri teme – ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih, bezbednost i zdravlje mladih, aktivno učešće i obrazovne politike, te su u okviru svake teme predložene i po tri mere.

– Sam dijalog je bio veoma zanimljiv. Drago mi je što među nama učesnicima nije bilo tenzije i treme. Zadatak u kojem predstavljamo mlade pred premijerkom i ostalim predstavnicima Vlade Republike Srbije smo shvatili veoma ozbiljno i konstruktivno u nameri da se položaj mladih dovede na bolju poziciju, navodi Uglješa koji se bavio se temom aktivnog učešća mladih i obrazovnih politika, te nam prenosi i nešto više o toj temi i predloženim merama.

– Ono što smo predložili kao mere su da treba da se uvede minimum standarda za učešće mladih na lokalu, koji bi bio obavezan u novom Zakonu o mladima, da se neformalno obrazovanje prepozna i vrednuje, da rad Đačkih parlamenata uđe u sistem ocenjivanja uspešnosti rada škola i da stanje Učeničkog parlamenta bude deo Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, kao i da se nastava građanskog vaspitanja unapredi, kroz sveobuhvatne obuke nastavnog kadra koji predaje taj predmet, kaže Uglješa, te dodaje da su na Dijalogu naglasili i činjenicu da 59% mladih, prema Alternativnom izveštaju o potrebama i položaju mladih u Republici Srbiji, želi uvođenje nastave građanskog vaspitanja kao obaveznog predmeta u školama. 

Iako je Dijalog za mlade veoma značajno iskustvo, kao i prilika da iznesu svoja mišljenja, isto tako je, prema njegovim rečima, došlo i do gubitka poverenja u institucije usled nepoštovanja programa, pošto je premijerka morala ranije da napusti događaj, ne saslušavši sve predstavnike mladih.

– Bez obzira na tok Dijaloga mladih sa premijerkom bez premijerke, mislim da je dobro što su mladi bili glasni i nadam se da će nešo od sjajnih mera koje su predložene i biti sprovedene u narednom periodu. Zaključiću da je nakon Dijaloga motivacija za borbu i međusektorku saradnju, kao i saradnju instutucija i mladih još veća, samo što je to proces na kom treba da se radi, a pre svega gradi poverenje.

Kada su u pitanju druge dve predstavljene teme, mladi su izneli sledeće predloge:

1. Tema „Ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih“

  • Realizacija programa Garancija za mlade, za sve mlade
  • Podsticanje preduzetništva kod mladih kroz uspostavljanje omladinskih kompanija
  • Zaštita prava na stanovanje kroz kontrole izdavanja stanova i kontrolisane kirije

2. Tema „Bezbednost i zdravlje mladih“

  • Unapređenje zdravstvenih usluga kroz otvaranje besplatnih savetovališta sa integrisanim uslugama dostupnim svim mladima
  • Smanjenje stope PDV-a na menstrualne proizvode (sa 20% na 10%)
  • Strožije kaznene politike u oblasti aerozagađenja

Komentare premijerke na ove teme i izlaganja mladih, možete pronaći OVDE, gde vas takođe čeka i video snimak celokupnog Dijaloga.

Kako navode iz KOMS-a, kao i do sada, nastaviće sa insistiranjem na pravovremenom informisanju o narednim koracima Vlade po pitanju predloženih mera, sa posebnim naglaskom na zaključke treće grupe mladih, koji su u odsustvu premijerke govorili na temu participacije i obrazovanja.