Član BUM-a na Akademiji omladinske politike!

0
37

Naš član, Uglješa Surdučki, redovan je učesnik Akademije omladinske politike, a od 12. do 14. novembra učestvovao je na trećem modulu koji je održan u Mokrinu.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a, gde 20 učesnika i učesnica ima priliku da stekne znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovlada veštinama potrebnim za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i bude osnaženo za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama, ali i šire.

Foto: KOMS, Mokrin House

– Treći modul Akademije omladinske politike održao se uživo, suprotno prethodnim modulima i to u Mokrinu. Na trećem modulu govorilo se o lokalnoj omladinskoj politici, akterima omladinske politike na lokalu, pominjala se Kancelarija za mlade, a za primer dobre prakse rada u oblasti omladinske politike predstavio nam se Grad Sombor, odnosno koordinatorka Kancelarije za mlade Sombora, navodi Uglješa.

Foto: KOMS, Mokrin House

Akademija obuhvata različite tematske celine, a neke od njih jesu lokalna omladinska politika, nacionalna omladinska politika, međunarodna omladinska politika, politički sistem Srbije, politička participacija mladih, javne politike, javno zagovaranje i mnoge druge. 

Foto: KOMS, Mokrin House

Trening je trajao tri dana, a za ta tri dana, pored upoznavanja novih ljudi, proširio sam svoje znanje. Zaista sam mnogo toga naučio, pored pomenute lokalne omladinske politike osnažio sam lične kapacitete rada u timu. Sve smo učili kroz interakciju, kroz timski rad i razgovor.

Foto: KOMS, Mokrin House

– Inače, na Akademiji sam najmlađi učesnik, i mogu reći da sam se odlično uklopio, iako nisam verovao. Prostor u kom smo radili bio je veoma lep. Mokrin kao mesto je vrlo zanimljiv, pogotovo priča prostora u kom smo boravili. Veoma mi je drago što sam učesnik Akademije omladinske politike, i što svoje znanje širim iz oblasti koja mene zanima i nadam se da ću nakon ovog programa ostvariti zamišljene ideje,  prenosi nam Uglješa.

Akademija omladinske politike njenim polaznicima, pored stečenog znanja, pruža i sticanje iskustva i poznanstava, primenu stečenog znanja u praksi uz mentorsku podršku, kao i da nakon završene Akademije, postanu deo KOMS-ove Alumni mreže