Član BUM-a na 4. modulu Akademije omladinske politike!

0
30
Foto: KOMS

U Beogradu, od 3. do 5. decembra 2021. godine, održan je četvrti modul V Akademije omladinske politike na temu javno zagovaranje, a i ovaj put se među učesnicima našao naš član, Uglješa Surdučki.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a, gde 20 učesnika i učesnica ima priliku da stekne znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovlada veštinama potrebnim za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i bude osnaženo za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama i šire.

Foto: KOMS

Tokom trajanja četvrtog modula, učesnici i učesnice su imali prilike da sa trenerkinjom Jovanom Božičković obrađuju temu javnog zagovaranja. Takođe su imali priliku da rade u manjim grupama, učestvuju u diskusijama koje je trenerkinja inicirala, iskazuju svoja mišljenja i nauče razliku između javnog zagovaranja i lobiranja. Takođe su bili u prilici i da razumeju i nauče šta je i koja je to ciljna grupa zagovaračkih procesa i kampanja, ali i to kako se postavljaju i izdvajaju zagovarački lideri i liderke, kako mapirati pasivne i aktivne saveznike kao i vodeće oponente njihovih budućih zagovaračkih inicijativa ili procesa koje bi pokrenuli. Imali su priliku da mapiraju potencijalne oblasti u kojima bi pokrenuli zagovaračku kampanju i tom prilikom su adresirali neformalno obrazovanje, javno zdravlje i oblast zaštite životne sredine.

Foto: KOMS

– Moram priznati da sam mnogo toga naučio iz oblasti javnog zagovaranja, kako teoretski, tako i u praksi. Kao i na prethodnom modulu, bilo je dosta interaktivnog sadržaja. Bili smo podeljeni u timove, te je svaki tim uzimao određenu oblast za koju želi da zagovara. Moja ekipa zove se BUMI (Bogdan, Uglješa, Miroslav i Ivana), a bavili smo se uključivanjem mladih u procese donošenja odluka. Mogu reći da je meni bilo veoma teško da shvatim neke pojmove, jer su mi bili apsolutno nepoznati. Sam proces javnog zagovaranja deluje veoma zanimljivo, ali iziskuje dosta vremena, prenosi nam Uglješa.

Foto: KOMS

Kao najvažnija poruka sa kojom su otišli sa četvrtog modula jeste činjenica da je javno zagovaranje proces, koji bi trebalo da inspiriše pojedince i pojedinke da pokrenu promene i da tako postanu aktivniji građani i građanke, i da deluju u skladu sa javnim interesom.

– Atmosfera je kao i uvek bila sjajna, i iskoristio bih priliku da se zahvalim KOMS-u što sam dobio mogućnost da budem polaznik V Akademije omladinske politike. IV modul je bio pretposlednji modul i poslednji uživo, što mi je veoma krivo, jer smo se svi povezali, sprijateljili, a čak smo i započeli osnivanje Pokreta mladih Srbije (PMS). Trenutno smo neformalna grupa, a bavićemo se omladinskom politikom. Drago mi je da sam se uklopio sa svim divnim ljudima i da zajedno planiramo buduće saradnje.

Foto: KOMS

Akademci i akademkinje imaće priliku da svoje praktične aktivnosti kreiraju i započnu i nakon V Akademije omladinske politike. KOMS tim će ih podržati i postali su deo alumnista i alumnistkinja AOP-a.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije