Čak 75 odsto mladih u Srbiji ima finansijske poteškoće

0
77
Sa predstavljanja izveštaja

Starosna grupa koja je najviše izložena siromaštvu jesu mladi, a čak 75 odsto njih ima finansijske poteškoće, rezultati su godišnjeg izveštaja „Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini“ koji je sproveo Beogradski centar za ljudska prava.

Izveštaj nam pokazuje brojne izazove sa kojima su se suočavali mladi pri ostvarivanju svojih prava u 2021. godini, a među njima nalazi se i (ne)ostvarivanje prava na rad.

Kada je u pitanju prosečna zarada mladih starosti 15-29 godina, ona je za 16 odsto manja od opšteg proseka, a takođe, većina radno angažovanih mladih nema mogućnost za dostojanstven rad. U odnosu na ukupan broj mladih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u 2021. godini, stalan posao dobilo je njih 7,6 odsto.

Zarade do 35.000 dinara primilo je više od polovine mladih starosti 15–19 godina, više od dve petine mladih starosti 20–24 godine i trećina onih starosti 25–29 godina, a niske plate rezultiraju time da većina mladih ostane da živi sa roditeljima.

Sa predstavljanja izveštaja

Prilikom rada, mladima nisu pružena mnoga prava iz oblasti radnog prava, kao što su pravo na ograničeno radno vreme, na zaradu i naknadu zarade, minimalnu zaradu, kao i pravo na plaćeno odsustvo, godišnji odmor, prekovremeni rad i bolovanje. Ni oni mladi koji su učestvovali u aktivnim politikama zapošljavanja (program Moja prva plata, stručna praksa i pripravništvo) nisu ostvarivali sva prava, te su im uskraćena ona koja se odnose na pravične i povoljne uslove rada, na pravičnu zaradu i sindikalna prava, ali i na socijalno osiguranje, dok im je zdravstveno bilo ograničeno.

Pored prepreka pri ostvarivanju prava na rad, mladi u Srbiji se suočavaju i sa mnogim drugim izazovima pri ostvarivanju svojih prava, a sve njih možete pročitati u ovom izveštaju koji obrađuje 12 prava, 4 posebne teme i 4 teme koje se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava pojedinih osetljivih grupa mladih. Ceo izveštaj sa svim nalazima možete pronaći na ovom linku.

Rezultate izveštaja predstavio je Beogradski centar za ljudska prava u sredu, 1. juna na online događaju.