BUM reakreditovan za primenu i unapređenje standarda u omladinskom radu

0
31

Savetnica u Ministarstvu omladine i sporta Vesna Vidojević uručila je predsedniku Bečejskog udruženje mladih Aleksandru Đekiću potvrdu o reakreditaciji za primenu i unapređenje standarda programa omladinskog rada.

BUM će i dalje raditi na unapređenju i osiguranju kvaliteta omladinskog rada, rekao je Đekić i podsetio na to da je ovo udruženje prvobitno akreditovano 2012. godine.

U Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije u organizaciji Centra za omladinski rad iz Novog Sada i NAPOR asocijacije, u utorak 21. aprila održan je okrugli sto „Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije”. Ovo je bila odlična prilika da se na jednom mestu okupe svi relevantni učesnici u kreiranju omladinske politike i kroz primere dobre prakse razmene iskustva, ali i planove za dalji rad.

Na skupu na kom su govorili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i organizacija mladih i za mlade iz Srbije.

Predstavljeni su i promo filmovi izrađeni tokom projekta koji će poslužiti organizacijama za omladinski rad u kontekstu borbe protiv diskriminacije. Naime, predstavljeni su primeri dobre prakse i omladinskog rada sa mladimakoji žive sa HIV-ov, kao i sa grupama mladih uključujući mlade sa invaliditetom.

Tom prilikom uručene su potvrde članicama Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR o uspešnom procesu akreditacije za primenu i unapređenje standarda programa omladinskog rada. Uoči ovog dela skupa, povela se diskusija na temu uloge omladinskog rada i izazova u radu sa mladima iz socijalno isključenih grupa.

Prevencija diskriminacije među mladima jedan je od strateških ciljeva Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu

Prisutnima se ovom prilikom obratio i pomoćnik pokrajinske sekretarke za sport i omladinu Oliver Petković koji je istakao da su borba protiv diskriminacije među mladima i nasilje koje neretko i proističe iz diskriminacije jedan od strateških ciljeva resornog sekretarijata.

– Svesni smo problema da su svi vidovi diskriminacije veoma zastupljeni među mladima i zato smo još pre tri godine uspostavili jedinstveni Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije koji je prošle godine imao budžet od 5 miliona dinara, a sada smo ga povećali na 8 miliona dinara. Smatramo da je najvažnije raditi upravo na prevenciji, a ne na saniranju posledica, te stoga u okviru ovog konkursa, podržavamo upravo takve projekte civilnog sektora, ali i ustanova koje se bave mladima. Cilj nam je da kroz niz radionica na ovu temu dopremo do što većeg obuhvata mladih sa teritorije čitave AP Vojvodine i skrenemo pažnju svima da su diskriminacija i vršnjačko nasilje sve prisutniji. Takođe, kroz realizaciju našeg programa „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju” koje se sprovodi u 80 odsto vojvođanskih srednjih škola, bavimo se temama ljudskih prava i sloboda, diskriminacije, nasilja u partnerskim odnosima, itd. Još jednom, kroz ulaganje u prevenciju dolazimo do one stare izreke da je bolje sprečiti nego lečiti i da se sa mladima treba razgovarati o svemu, da ne postoje tabu teme i da je različitost ono što nas čini posebnim, a ne drugačijim, rekao je Oliver Petković.