BUM predavanja u Omladinskom centru CK13

0
20
Foto: CK13

Proteklog vikenda, 15. i 16. oktobra, predstavnici Bečejskog udruženja mladih su gostovali u Omladinskom centru CK13 i tom prilikom realizovali dva predavanja na temu participacije građana i kreativnog aktivizma.

Predsednik udruženja Aleksandar Đekić prezentovao je primere iz prakse BUM-a na temu uključivanja građana/ki u procese donošenja odluka, predstavljajući političke i strateške principe iniciranja dijaloga građana sa predstavnicima lokalnih vlasti i donosiocima odluka, i inovativne modele mehanizama participacije.

Cilj predavanja je da doprinese domišljanju i kreiranju participativnijih modela upravljanja zajedničkim javnim dobrima za građane.

Foto: CK13

Dan kasnije održano je predavanje „Umetnost aktivizma – KAKO taktikama kreativnog aktivizma do društvene promene“ koje je vodila Ana Aćimov, novinarka i članica našeg udruženja, kao i članica neformalne grupe “Kreativni antikorupcijski optimisti – KAKO”.

U okviru ovog predavanja predstavljeni su koncept i metodologija kreativnog aktivizma kao oblika javne političke intervencije i komunikacije koji je pomognut kontekstualizovanim umetničkim jezikom i kao takav ima sposobnost pokretanja u nama kognitivnih i afektivnih istupanja iz pretpostavljenih tj. predrasudnih znanja, uverenja i pogleda kojima negiramo i potiskujemo simptome društveno-političkih i ekoloških problema i nepravdi. Ovom prilikom  su i predstavljeni primeri uspešne prakse iz regiona i sveta, kao i premeri rada bečejske grupe KAKO.

– Izuzetno mi je drago da smo sa kolegama iz CK13 organizovali ovo predavanje i predstavili neke od akcija kreativnog aktivizma koje smo pripremili u prethodne dve godine. Nažalost, svesni smo činjenice da živimo u društvu sa mnogo problema i da je izvor tema za performans nepresušan. Nama, aktivistima, organizacijama civilnog društva, sve je teže da mobilišemo građane po pitanjima od javnog interesa, ne zato što ih to ne zanima, već zato što sve manje veruju institucijama, u promene na bolje, a problemi sa ličnom egzistencijom su sve veći i veći. Upravo zato je izuzetno važno da se solidarišemo i da primenimo nove taktike i pristup u radu sa građanima. Ishod naših akcija treba da bude da građani počnu drugačije i da razmišljaju o problemima, da izazovemo emotivne reakcije kod njih i da promene način ponašanja, što može da dovede do društvene promene kojoj težimo, rekla je Ana Aćimov.

Radionice su održane u okviru projekta „Dok suvereno govorim, podrhtavaju mi ruke: Ekološka kriza kao simptom društva – razumevanje i delovanje sprovode“ koji sprovode Omladinski centar CK13 i Bečejsko udruženje mladih uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.