BUM-ovo upoznavanje sa metodologijom „Sport za razvoj“

0
8

Giz programi „Sport za razvoj“ i „Perspektiva za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“ organizovala je trening na temu Sporta za razvoj u oktobru ove godine u Beogradu u okviru kojeg je Bečejsko udruženje mladih imalo svog predstavnika i učesnika, Nemanju Jovića.

Sport for Development (Sport za razvoj) je metodologija koja koristi sport i sportske aktivnosti u radu sa decom i mladima sa ciljem da poboljša njihove veštine saradnje, komunikacije, učenja, poveća šanse za zapošljavanje i unapredi njihovo zdravlje.

Obuka je imala za cilj predstavljanje S4D metodologije i jačanje znanja, veština i praksi omladinskih lidera i omladinskih radnika o tome šta je S4D i kako ovaj pristup mogu da primene u radu sa mladima.

Cilj obuke je izgradnja kapaciteta učesnika i učesnica obuke u aktivnostima sa mladima u njihovim zajednicama.

Učesnicima su nakon obuke dodeljeni sertifikati i mentorstvo iskusnih S4D trenera kao vid podrške za realizaciju sportskih aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama.