BUM-ovci na Regionalnoj konferenciji na temu etike u omladinskom radu

0
36

Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada-NAPOR, u ponedeljak, 7. novembra je organizovala četvrtu po redu regionalnu konferenciju na temu etike u omladinskom radu u sklopu projekta ,,Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka!”-dopunjeno izdanje.

Ovim povodom Bečejsko udruženje mladih-BUM je imalo svoja dva predstavnika, Jelenu Mitrović i Bojana Pejovića.

naporjelena

Na konferenciji se diskutovalo o tome koji bi bili osnovni principi rada sa mladima, koje dileme imaju praktičari i praktičarke pri radu sa mladima, o pridržavanju Etičkog kodeksa, kao i kršenju  istog.  Zatim, kako unaprediti elemente kodeksa da bi stavke koje sadrži bile jasne i nedvosmislene, a praćene primerima dobre prakse. Produkti konferencija će biti objavljeni u brošuri koja će biti dostupla svim praktičarima i praktičarkama omladinskog rada do kraja februara 2017.

Pre Beograda, regionalne konferencije su se održavale u Novom Sadu, Zaječaru i Nišu, a u četvrtak 10. novembra se održava poslednja u Požegi.