BUM otvoreno o sportu

0
34

Jedan od članova tog tima i predavač na seminaru Goran Strajnić kaže da su veoma su česti primeri da se procedure ne poznaju ili ne poštuju, da se krši zakon u najelementarnijim odredbama, da se pravilnici o kategorizaciji prave kako bi odgovarali klubovima bliskim vlasti, da se konkursi ne raspisuju i da se potrošena sredstva ne kontrolišu i ne pravdaju.

Prema analizi, dakle, u praksi je vrlo čest slučaj da opštine i gradovi finansiraju programe sportskih organizaciju kršeći Zakon o sportu, da procedure koje postoje budu izigrane, sredstva se raspodeljuju unutar malog kruga ljudi, da je finansiranje sporta uglavnom usmereno ka fudbalu (više od dve trećine) i neretko je u suprotnosti sa Programom razvoja sporta jedinice lokalne samouprave (JLS).

Takođe, zanemaraju se postojeće kategorizacije, dok je opstanak školskog sporta i organizacija zbog svega toga pod znakom pitanja, kao i rekreativni sport koji se skoro uopšte ne finansira iz budžeta lokalnih samouprava.

Marko Adamović, samostalni savetnik za sport u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je bio jedan od predavača na seminaru, ocenjuje da o finansiranju sporta treba govoriti na ovakvim i sličnim skupovima jer je pitanje izdvajanja za sport iz budžeta i dalje nepoznanica, kako sportskim organizacijama, tako i građanima, poreskim obveznicima.

Pokrajinski sekretarijat je i sam finansijer određenih sportskih organizacija, a to su pre svega pokrajinski granski saveza i pokrajinski savezi iz oblasti sporta za njihove godišnje i posebne programe. Novcem putem konkursa finansiraju se od pre nekoliko godina i projekti sportskih klubova, ali i ustanove, kao i lokalne samouprave, te Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta. U okviru sekretarijata rade i sportski inspektori, kojih treba da ima u svim jedinicama lokalnih samouprava, ali to nije praksa, iako je njihova uloga u oblasti sporta veoma značajna.

Državna revizorska insitucija (DRI) ima važnu ulogu u kontroli finansiranja sporta na lokalnom nivou, a nalazi Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti u velikom broju svedoče o tome da su i u ovoj oblasti izdvanja iz lokalnih budžeta prisutni brojni problemi i nepravilnosti. O kontroli procedura i izdvajanja iz lokalnih budžeta na seminaru Bečejskog udruženja mladih učesnicima je govorila i vrhovna državna revizorka Stojanka Milovanović koja je na čelu Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti DRI-a.

Fokusirajući se na kontrolu trošenja novca i odlučivanja u lokalnim samoupravama u vezi sa problematičnim oblastima, konkretno u raspolaganju imovinom opština i gradova, u Državnoj revizorskoj instituciji očekuju da će takav pristup doneti pomak i u oblasti sporta i sportske infrastrukture.

Projekat „Otvoreno o sportu – Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ realizuje Bečejsko udruženje mladih (BUM), uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.