BUM na treningu: UN mehanizmi u zagovaranju boljeg položaja mladih

0
26

Krajem maja predstavnica BUM-a je učestvovala na treningu „Vanredno glasni – Kako koristimo UN mehanizme u zagovaranju za bolji položaj mladih“, kao deo projekta koji u partnerstvu realizuju KOMS i Beogradski centar za ljudska prava.

U toku prvog dana treninga, mladi su imali prilike da se bliže upoznaju sa UN mehanizmima, i to u razgovoru sa Ivanom Joksimović, pomoćnicom ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Aleksandrom Petrović, saradnicom za ljudska prava Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Dušanom Pokuševskim, programskim direktorom Beogradskog centra za ljudska prava.

Učesnici i učesnice treninga su sa predavačima/icama razgovarali o različitim konvencijama i protokolima Ujedinjenih nacija koje je ratifikovala Republika Srbija, ali i o telima za njihovo praćenje.

Zajedno sa Milicom Borjanić, programskom menadžerkom KOMS-a, učesnici i učesnice su se informisali o radu i ulozi Saveta za mlade Republike Srbije, i o tome na koje načine oni mogu kroz lični angažman da doprinesu zagovaranju za bolji položaj mladih.

U toku drugog dana treninga, mladi su se upoznali sa ciklusima izveštavanja pred komitetima Ujedinjenih nacija, mehanizmima zaštite ljudskih prava UN-a i nevladinih organizacija, alternativnim izveštajima i njihovim značajem.

– Imali smo priliku, većina nas po prvi put, da se upozna sa različitim međunarodnim mehanizmima, kao i sa preporukama koje nastaju u okviru ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) i njihovog kreiranja. Trening nam je pre svega pomogao da se informišemo o mogućnostima koje nam oni pružaju, što će nam svakako koristiti u daljem radu kako u organizacijama iz kojih dolazimo, ali i kroz naš rad u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije.