BUM na treningu o praćenju rodno odgovornog budžetiranja vanrednih situacija

0
16

U Ulcinju je održan dvodnevni trening Mreže za praćenje rodno odgovornog budžetiranja (Gender Budget Watchdog Network) na temu rodno odgovornog budžetiranja vanrednih situacija, uticaja mera za jačanje otpornosti na rodnu ravnopravnost i mogućnosti i značaja učešća organizacija civilnog društva u praćenju budžetiranja.

Ovo je bio prvi trening u novoj fazi projekta u okviru mreže, kome je prisustvovalo 16 organizacija iz regije zapadnog Balkana i Moldavije, od kojih su četiri bile iz Srbije, dok je među njima i Bečejsko udruženje mladih koje je predstavljala Ana Aćimov.

– Izrazito je važno da, kao zagovornici socijalne pravde i ravnopravnosti, organizacije civilnog društva imaju duboko razumevanje rodno odgovornog budžetiranja i načina na koji bi vlasti isti trebalo da primene kako bi kvalitet života u svim segmentima bio kvalitetniji, rekla je Ana Aćimov.

Ona dodaje da je naročito važno da se u svim lokalnim sredinama podaci razvrstavaju po polu i da jedino tako mogu da se zagovaraju i kreiraju odgovarajuće javne politike. To je naročito važno za rad organizacija civilnog društva i praćenje izrade budžeta i politika, kao i njihove implementacije.

Projekat je finansiran od Austrijske razvojne agencije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.