BUM na studijskoj poseti u Skoplju

0
22

Krajem marta, Bečejsko udruženje mladih bilo je deo još jedne studijske posete, zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, a ovaj put, predstavnici i predstavnice su boravile u Skoplju, Makedoniji. 

Poseta je održana od 28. do 30. marta i bila je posvećena temi participacije i zapošljivosti mladih, a organizovao je Nacionalni omladinski savet Makedonije – NMSM.

Na studijskoj poseti su ispred KOMS-a učestvovale/i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora, Anja Jokić, programska koordinatorka i Aleksandar Đekić, predsednik Bečejskog udruženja mladih, kao i predstavnici/ce Estonskog saveza omladinskih udruženja (ENL), Letonskog omladinskog saveta (LJP) i Slovačkog omladinskog saveta (RMS).

Prvi dan studijske posete

Tokom prvog dana studijske posete, učesnici i učesnice su posetili Mladi Hub, koje je ujedno i sedište NMSM-a, gde su imali priliku da čuju nešto više o aktuelnim zagovaračkim aktivnostima i prioritetima u oblasti omladinske politike. Takođe su imali priliku da se upoznaju sa ključnim institucijama i dokumentima za funkcionisanje omladinskog sektora u Severnoj Makedoniji, koje je predstavio Filip Kulakov, programski menadžer NMSM.

Nakon toga, održana je i poseta Agenciji za mlade i sport gde su učesnici/e razgovarali o njihovoj ulozi u omladinskom sektoru, sredstvima koja se izdvajaju za finansiranje omladinskog sektora ali i saradnji sa NMSM.

Drugi dan studijske posete

Drugi dan posete započet je posetom parlamentu Republike Severne Makedonije, gde su učesnici/e razgovarali sa članovima i članicama Kluba za omladinska pitanja i politike. Koordinatorka kluba i članovi su predstavili rad ovog tela, a ono što su posebno istakli jeste njihov rad usmeren na prevenciju masovnih emigracija mladih, kao i uvećanje budžeta za mlade i nauku.

Nakon toga su učesnici i učesnice studijske posete otišli u Ministarstvo za rad i socijalne politike, gde im je Mladen Frčkovski, šef odeljenja za tržište rada, predstavio iskustvo Severne Makedonije u implementaciji Garancija za mlade. Istakao je značaj kapaciteta nacionalnih službi za zapošljavanje u uspešnoj primeni programa Garancija za mlade kao i ulogu omladinskih krovnih saveza i omladinskih organizacija koja je najznačajnija kada je dosezanje mladih i promocija samog programa u pitanju.

Treći dan studijske posete

Poslednji dan bio je rezervisan za posetu Vlade Republike Severne Makedonije, gde je učesnike/ce primio Gjorgi Tasev, savetnik za omladinsku politiku premijera Severne Makedonije.

Deo diskusije sa učesnicima i učesnicama posete je bio posvećen mehanizmima participacije mladih i budžetima za mlade, pa je predstavnica KOMS tim povodom predstavila Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Srbije kao i mere i rezultate ovog mehanizma po pitanju aktivnog učešća mladih, participativnog budžetiranja, ali i merama stambenog i ekonomskog osamostaljivanja mladih, za šta je postojalo posebno interesovanje Savetnika za omladinsku politiku.

Studijska poseta se završila odlaskom u Centar za socijalna preduzeća gde su učesnici/e upoznali predstavnike i predstavnice Centra, kao i predstavnike i predstavnice NMSM organizacija članica koje rade na podršci zapošljavanju i preduzetništvu mladih, uključujući i socijalno preduzetništvo.

Više o studijskoj poseti možete pročitati na linku.