BUM na sastanku „Youth Peace & Security Agenda“

0
13

U periodu od 5. do 7. septembra u Tirani, održan je sastanak predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije sa predstavnicima i predstavnicama albanskog krovnog saveza – KRK (Kongresi Rinor Kombëtar), a radnom sastanku prisustvovao je i predsednik Bečejskog udruženja mladih Aleksandar Đekić.

Sastanak je bio posvećen istraživanju lokalizacije agende Youth, Peace and Security, i na njemu je zaključeno da je tema mira i bezbednosti važna za mlade, kako u Srbiji i Albaniji, tako i za uopšteno mlade na Balkanu. Takođe, određeni su zajednički prioriteti u okviru agende – Učešće (Participacija) i Saradnja (Partnerstvo).

Zaključeno je da je za rad na agendi potreban multisektorski pristup i angažovanost velikog broja aktera, ali je takođe i napomenuto da su KRK i KOMS kao krovni savezi spremni da iniciraju rad na ovoj temi.

Sastanak u Tirani predstavlja i nastavak saradnje koju KOMS i KRK imaju, pogotovo u kontekstu prošlogodišnjeg potpisanog Memoranduma o razumevanju unapređivanju bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije