BUM na panelu „Rodna dimenzija u sprovođenju antikorupcijskih politika“

0
745

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je u četvrtak 20. oktobra edukativni panel „Rodna dimenzija u sprovođenju antikorupcijskih politika“ za predstavnike organizacija civilnog društva i medija na kome je predstavila uvođenje rodne perspektive u rad Agencije. Pozitivne praktične primere učesnicima panela predstavile su predstavnice Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju i Bečejskog udruženja mladih (BUM).

Predstavnica BUM-a Ana Aćimov prezentovala je dosadašnju praksu i planirane aktivnosti u okviru aktuelnog projekta „Odluke po meri građana“.

– Integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije je ono čemu ćemo se u narednom periodu posebno posvetiti, naročito kroz izradu novog lokalnog antikorupcijskog plana koji nam predstoji, rekla je Aćimov.

Diskusija o antidiskriminacionoj politici i rodnoj ravnopravnosti, podršci radu nevladinih organizacija koje se bave osnaživanjem osetljivih grupa, obezbeđivanju stručne pomoći u pripremanju i realizaciji programa i projekata nevladinih organizacija u oblasti antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti uključila je i predstavnike Biroa za društvena istraživanja Birodi i Instituta za istraživanje korupcije Kareja.

Rodna dimenzija je uvedena i u postupak dodele sredstava organizacijama civilnog društva na ovogodišnjem konkursu kojim Agencija podržava projekte u oblasti sprečavanja korupcije. Jedan od ukupno četiri specifična cilja javnog poziva (konkursa), definisan je kao podrška nevladinim organizacijama u sprovođenju aktivnosti usmerenih na integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije.

Panelu je prisustvovala i predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Biljana Stojković koja je u svom izlaganju pohvalila proaktivan pristup Agencije diseminaciji ovih javnih politika.