BUM na Godišnjoj skupštini NAPOR

0
30

Skupština NAPOR-a održana je u subotu i nedelju, 26. i 27. novembra u hotelu „Aleksandar“ u Nišu.

Skupština je okupila preko 50 predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade, članica asocijacije, kao i članove/ice upravljačkih tela NAPOR-a.

Ovo je bila prilika da se predstavnici/e članica informišu o rezultatima rada postignutim u proteklih 12 meseci, kao i da donesu odluke o pravcima delovanja u narednom periodu. 6 organizacija članica je na ovoj skupštini prešlo u punopravno članstvo, pošto su u prethodnom periodu uspešno završili proces akreditacije, a još 5 organizacija je ovom prilikom primljeno u pridruženo članstvo NAPOR-a.

Ove godine održani su i izbori za članove/ce Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Predsednika/cu i Zamenika/cu predsednika/ce Skupštine. U Upravni odbor izabrani su Vanja Kalaba, Violeta Stanković, Suzana Krstić, Ivan Topalović, Srđan Vlaškalić, Aleksandar Đekić i Nikola Blagojević, dok je za predsednicu reizabrana Violeta Stanković. Novi Nadzorni odbor čine Doloris Ašković, predsednica, uz Zorana Jovića i Oliveru Milošević. Zasedanja Skupštine će naredne dve godine voditi Filip Božilović, dok će njegov zamenik biti Sead Biberović.

Osim proceduralnog dela skupštinskog zasedanja, ovaj vikend smo iskorisitili i da diskutujemo o različitim temama iz oblasti omladinske politike i omladinskog rada, o učešću NAPOR-a u različitim procesima omladinske politike, kao i o unapređenju rada Asocijacije.

Uručili smo i plaketu „Hvale vredan NAPOR“ Zrenjaninskoj omladinskoj razvojnoj organizaciji (ZORO) za primenu inovacije u okviru svog programa omladinskog rada, kao i Vukašinu Grozdanoviću, za uspešno umrežavanje aktera omladinske politike na lokalnom nivou.

Ovaj događaj organizujemo u okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka“ – dopunjeno izdanje“, koji sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), a finansira Ministarstvo omladine i sporta.