BUM i ove godine na najvećoj konferenciji o lokalnoj omladinskoj politici

0
22

U utorak, 17. oktobra, održana je najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici „Mladi i lokalne institucije: Mesto gde odluke donosimo zajedno“ u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije.

Cilj konferencije je povezivanje i uspostavljanje platforme za dijalog između lokalnih aktera omladinske politike i njihove saradnje sa nacionalnim nivoom, ali i sa mladima.

U uvodnom delu govorile su Gordana Adamov – predsednica Upravnog odbora KOMS, Ivana Antonijevic – ispred Ministarstva turizma i omladine i Plamena Halačeva – zamenica šefa delegacije EU u Srbiji. Nakon uvoda mladi su mogli da „popiju kafu“ sa donosiocima odluka i istupe sa svojim pitanjima.

U okviru ovogodišnje konferencije mladi su mogli da se informišu o sledećim oblastima:

  • Neformalne grupe – organizovanje mladih
  • Programi za mlade – Garancije za mlade
  • Prostori za mlade – digitalni i ostali

Na ove tri teme, održala su se tri panela koji su bili izuzetno inspirativni i korisni za slušanje i promišljanje načina unapređivanja lokalne omladinske politike, ali i položaja mladih generalno. Mladi su imali priliku da u okviru tri fokus grupe podele sa vršnjacima svoja zapažanja, predloge i probleme sa kojima se u ovim oblastima suočavaju u svojim lokalnim zajednicama.