BUM deo treninga „LIFE: Your most important design project“ na Kipru

0
53

Trening „LIFE: Your most important design project“ održan je u selu Mazotos, na Kipru od 11. do 20. marta. Cilj treninga jeste razvijanje veština dizajnerskog razmišljanja za omladinske radnike kako bi na drugačiji način pružili podršku mladima u pronalaženju buduće karijere. Ispred Bečejskog udruženja mladih ovaj trening pohađala je Gordana Adamov.

Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje i savetovanje nisu uglavnom deo sistema formalnog obrazovanja u Evropi, a mladi većinom veoma rano odlučuju o njihovim karijerama, prethodno veoma kratko istražujući opcije, ili uopšte otkrivajući svoja interesovanja, a još ređe dobijaju podršku profesionalaca u odabiru budućih zanimanja. Svoje utiske i iskustva sa treninga prenosi nam Gordana.
– Ovaj trening mi je omogućio da se upoznam sa procesom dizajnerskog razmišljanja i usvojim veoma značajne veštine koje će mi pomoći da ja dalje pomažem mladima koji žele da istraže svoje potencijale. Ovaj metod nam omogućava da, kako i naziv treninga kaže, dizajniramo život koji će nam pružiti zadovoljstvo, i privatno i profesionalno, bez obzira ko smo, odakle smo, koliko godina imamo i šta smo do sada radili. 

– Učili smo o principima dizajnerskog razmišljanja kao što su saosećanje, definisanje ključnih problema, stvaranje ideja, kako ih praktično upotrebiti, radili smo na kreativnim metodama izražavanja koji su se pokazali kao veoma biti u ovom procesu, učili smo o alatima za osnaživanje mladih na putu ka otrkivanju i dizajniranju njihovih daljih života, a imala sam i mogućnost da svoje dosadašnje znanje podelim sa još 15 omladinskih radnika iz Slovenije, Španije, Litvanije, Turske, Nemačke i Poljske, kaže Gordana.

– Takođe, veliki utisak na mene je ostavila poseta Nikoziji, gradu čija prošlost, ali i današnjica, pokazuju posledice rata i razdvajanja pre svega porodica, a ne samo teritorija jednog ostrva. Grad je bodljikavom žicom podeljen praktično na tri „parčeta“ od čega jedan deo pripada Grčkoj strani, drugi Turskoj, a treći, središnji, je pod nadzorom UN-a, navodi Gordana koja je zajedno sa ostalim učesnicima/ama na treningu, između ostalog, imala priliku i da istražuje i uči o ovoj zemlji.

Nakon treninga realizovaće se radionica namenjena mladima koji imaju nedoumice i nesigurnosti u odabiru svojih budućih karijera kroz drugačiji i veoma kreativniji način. Radionica je planirana za kraj aprila, a nakon čega će karijerno vođenje i savetovanje, kroz principe dizajnerskog razmišljanja, biti dostupno mladima iz Bečeja u prostorijama Bečejskog udruženja mladih.