BUM deo treninga jačanja kapaciteta organizacija koje rade na prevenciji HIV i TB

0
21

Predstavnici Bečejskog udruženja mladih su u periodu od 10. do 12. marta u Sokobanji učestvovali na Treningu jačanja kapaciteta organizacija koje rade na prevenciji HIV i TB koju je realizovao TOC u saradnji sa Alliance Consultancy.

Tokom radionice predstavnici ukupno osam organizacija imaju priliku da steknu nova znanja i informacije o praksama u vezi sa realizacijom programa prevencije i podrške HIV-u i TB i rada sa ključnim populacijama i realizaciju projekata koji se finansiraju od strane Ministarstva zdravlja, Globalnog fonda i lokalnih samouprava, sa ciljem povećanja obima i kvaliteta usluga na nacionalnom i lokalnom nivou.
Ovoj radionici prethodio je proces procene ljudskih i organizacionih resrusa namenjen organizacijama civilnog društva koje planiraju da se uključe u Nacionalni odgovor na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške ključnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om, za koji su mogle da se prijave sve zainteresovane organizacije.
Završni deo Treninga za jačanje kapaciteta organizacija koje planiraju da se uključe u Nacionalni odgovor na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške ključnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om, OCD koje su učestvovale u procesu procene kapaciteta bio je rezervisan za predstavljanje organziacija.