BUM deo onlajn obuke Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje

0
15

U periodu od 15. do 17. decembra, održane su dve onlajn obuke koje su okupile 5 aktivista i 5 aktivistkinja kako bi učili o temama zločina iz mržnje, diskriminacije i javnog zagovaranja. Među aktivistima, bio je i naš aktivni član, Uglješa Surdučki.

Ciljevi umrežavanja aktivista/kinja i sprovedenih obuka je stvaranje podsticajnog okruženja za aktivizam u ovim oblastima i promovisanje važnosti tolerancije i poštovanja različitosti.

Mladi aktivisti i aktivistkinje će biti osnaženi i motivisani da pokrenu i kreiraju zagovaračke inicijative, a trenerkinje će nakon sprovedenih obuka zajedno sa KOMS timom voditi članove/ice Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje kroz mentorski proces i pripremu zagovaračkih inicijativa.

– Motivacija da se prijavim bila je to što je pre toga održan konkurs pod nazivom ,,Mladi protiv zločina iz mržnje“ gde se i moj rad uvrstio u nagrađene. Još tokom konkursa shvatio sam važnost ove teme i tek tada sam video koliko sve nas okružuje i diskriminacija i zločin iz mržnje. Tema je jako bitna, iz razloga što je prisutna u našem društvu, a pogotovo među mladima. Tri dana onlajn radionica su za mene bile vrlo značajne jer sam naučio bezbroj stvari. Tokom I onlajn obuke govorilo se konkretno šta je to zločin iz mržnje, šta je to diskriminacija, upoznao sam se Zakonom o zabrani diskriminacije, i sl. Bilo je zanimljivo i dosta interaktivno, iako je bilo onlajn. Tokom II onlajn obuke tema je bila javno zagovaranje, o kojoj sam dosta naučio i na Akademiji omladinske politike, ali sam svoje znanje iz te oblasti potvrdio i na ovoj obuci. Obuka je bila toliko zanimljiva, pogotovo rad u grupama, prenosi nam Uglješa.

Poruka nekih aktivista/kinja nakon završenih onlajn obuka je da bi trebalo učiniti Mrežu održivom jer okruženje koje umrežava mlade omogućava da osmisle, pripreme i sprovedu svoje inicijative. I da je to podrška pokretanju promena u praksi.