BUM deo istraživanja efektivnosti lokalnih institucija

0
12
Koalicija prEUgovor

Analiza prikupljenih podataka, rešavanje dilema iskrslih tokom istraživanja i uputstva za pisanje priloga za lokalni institucionalni barometar bili su predmet radionice koju je koalicija prEUgovor održala sa lokalnim partnerima iz različitih delova Srbije, među kojima je i Bečejsko udruženje mladih. Time je u završnicu ušao zajednički rad na merenju efektivnosti lokalnih institucija koje su značajne za reforme u poglavljima 23 i 24.

Koalicija i partneri okupili su se kako bi razrešili poslednje dileme u vezi sa primenom metodologije za merenje institucionalne efektivnosti i pisanjem priloga za lokalni nacionalni barometar. Prethodnih meseci partneri su na lokalu istraživali rad Pokrajinskog zaštitnika građana, lokalnih antikoruptivnih mehanizama u Novom Pazaru, Sigurne kuće pri Centru za socijalni rad u Novom Sadu, Saveta za migracije u Subotici, te policije i tužilaštva u Užicu.

Tokom radionice, učesnici su razmenjivali glavne utiske i nalaze istraživanja i sa mentorima raspravljali o ključnim dilemama u izradi lokalnog institucionalnog barometra. Njihova iskustva i dinamika rada varirali su u meri u kojoj se razlikovale proaktivna i reaktivna transparentnost predmetnih institucija.

Koalicija prEUgovor

Institucionalni barometar je novi format izveštavanja koji je izradila koalicija prEUgovor s namerom da se, na dokazima zasnovan način, ocene opipljive koristi primene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz ugla građana i građanki. Drugim rečima, umesto štikliranja aktivnosti iz ovih dokumenata, koalicija prEUgovor želi da oceni domete i efekte sprovedenih mera i to da li se pozitivni efekti primećuju na terenu.

Koalicija je do sada objavila dva izdanja nacionalnog institucionalnog barometra – u 2018. i 2019. godini. Prvi lokalni i naredni nacionalni institucionalni barometar koalicije prEUgovor biće objavljeni početkom 2023. godine. Istraživanje efektivnosti lokalnih institucija sprovodi se zajedno sa lokalnim partnerima iz Novog Pazara, Požege, Užica, Novog Sada i Bečeja.

U okviru institucionalnog barometra prate se tri „korpe” indikatora, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimnost institucije.

Izvor: Koalicija prEUgovor