BUM deo fokus grupe za unapređenje lokalnih Saveta za mlade

0
9

Članica Bečejskog udruženja mladih, ujedno i članica Saveta za mlade opštine Bečej, Gordana Adamov je sa drugim predstavnicima i predstavnicama lokalnih Saveta za mlade u Srbiji, bila deo fokus grupe za unapređenje rada ovog tela na lokalnom nivou.

Fokus grupu je, 8. aprila, organizovala Krovna organizacija mladih Srbije koja je u prethodnom periodu aktivno radila na razvijanju principa rada Saveta za mlade, kao i na standardizaciji istog. Kako bi unapredili Savete za mlade i doprineli tome da Saveti budu inkluzivni i funkcionalni, na različite načine KOMS je ispitao funkcionalnost i inkluzivnost Saveta.

Nakon sprovedenog istraživanja pristupilo se izradi principa i standarda rada Savet za mlade u jedinicama lokalne samouprave. Jedan od načina analize i kreiranja principa i standarda jesu i primeri dobre i/ili loše prakse na osnovu kojih će se pored pomenutih principa i standarda, kreirati i preporuke za dalji rad i razvoj Saveta za mlade.