BUM bogatiji za dve sertifikovane omladinske radnice

0
30

U četvrtak, 25. septembra u Palati Srbije održan je skup pod nazivom “Omladinski radnici u omladinskom klubu: od ideje do realizacije – Mladi su OK”, koji su organizovali Ministarstvo omladine i sporta, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), UNICEF i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Tokom ove svečanosti omladinskim radnicima i radnicama, među kojima i dvema Bečejkama – Bojani Pejović i Marini Kovačev, uručeni su sertifikati povodom uspešno završenog programa sticanja kompetencija za koordinatore omladinskog rada.

Učesnike skupa, čiji je cilj bio da ukaže na značaj poboljšanja kvaliteta usluga za mlade u lokalnim zajednicama, i važnost zapošljavanja mladih za razvoj privrede i društva, na samom početku je pozdravio ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić. Udovićić je ovom prilikom rekao: „Otvaranjem omladinskih klubova, naročito u seoskim sredinama, mladi dobijaju mesto na kojem mogu kvalitetno da provode svoje slobodno vreme i da ga iskoriste radi ličnog razvoja u zdravom i bezbednom okruženju. Pored programa koji će direktno podsticati mlade da izaberu deficitarna zanimanja i brže se zaposle, programi koji se organizuju u kancelarijama za mlade i omladinskim klubovima, u skladu sa standardima omladinskog rada imaju za cilj da pruže mladima kvaliteno informisanje, naročito po pitanjima izbora karijere i preduzetništva“.

Nakon pozdravnog govora ministra prisutnima su se obratili i Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Aza El-Abd (Azza El Abd), direktorka misije USAID-a u Srbiji, Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji kao i Vanja Kalaba, predsednica Upravog odbora Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

U okviru projekta „Uz dobar alat veština je zanat“ organizovana je devetomesečna obuka o omladinskom radu, liderstvu, volonterizmu i upravljanju projektima, koju je uspešno završio/la 31 predstavnik/ca  kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva iz 25 lokalnih samouprava. Bečejke, koje su ispred Bečejskog udruženja mladih prošle kroz ovaj proces ističu značaj ozvaničavanja omladinskog rada kao profesije, “Konačno je došlo vreme da se postavi pitanje ko i na koji način radi sa mladima van formalnog obrazovanja, kao i da se u tu oblast uvedu standardi, što upravo predstavlja ovaj program.” – ističe Marina Kovačev. Bojana Pejović dodaje da će se znanje i praksa stečeni tokom ovog programa primenjivati kroz rad sa mladima u BUM-u, odnosno da će se razvojni put mlade osobe pratiti kontinuirano, individualno i uz planirano nuđenje različitih vidova aktivnosti i podrške.

Pre nego što su, na kraju skupa, dodeljeni NAPOR sertifikati predstavnicima/cama organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade koji su prošli obuku, prisutnima se obratila i predsednica NAPOR-a Vanja Kalaba, koja je rekla: „Projekat koji smo sproveli uz podršku USAID-a i Ministarstva omladine i sporta bio je jako izazovan zato što je ciljao na jedan od najvažnijih problema današnjice – nezaposlenost mladih. Nalazimo se u paradoksalnoj situaciji – sa jedne strane u Srbiji postoji velika nezaposlenost mladih, dok se sa druge poslodavci žale da ne mogu da pronađu adekvatnu radnu snagu. Činjenica je da da je sistem formalnog obrazovanja kod nas previše rigidan da bi mogao da odgovori na potrebe savremenog tržišta rada. Upravo se tu savršeno uklapa omladinski rad, koji zbog svoje fleksibilnosti može da pomogne mladima da brže odgovore na potrebe poslodavaca koje se stalno menjaju.“