Budžet po meri građana: Sto miliona dinara raspodeliće se prema glasanju građana

0
33

Po uzoru na mnoge svetske gradove koji povećavaju učešće građana u predlaganju i planiranju budžeta, BUM će u saradnji sa Kancelarijom za mlade i opštinom Bečej sprovesti akciju: „Budžet po meri gradana, ti se pitaš!“.

Za realizaciju projekata koji budu imali najviše glasova iz budžeta opštine Bečej namenjeno je ukupno 100 miliona dinara.

Cilj ove zajedničke akcije je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje gradana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokaine samouprave budžetskog procesa, ali na taj način i promocija opštine Bečej, kao dobrog mesta za privredni razvoj i priviačenje investicija. Opština Bečej će kroz ovakav vid komunikacije sa građanima njihove prioritete uvrstiti u budžet opštine Bečej za 2018. godinu, svi izabrani predlozi će se finansirati iz budžeta opštine Bečej i biće realizovani u 2018. godini.

Akcija će se sprovesti u više faza:

  • Prikupljanje budžetskih predloga od strane građana putem online forme i u Kancelarijama mesnih zajednica
  • Obrada prikupljenih predloga i promocija
  • Glasanje za prioritete putem online forme i u Kancelarijama mesnih zajednica
    Prezentacija rezultata

Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojem članovi lokalne zajednice direktno odlučuju kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta. Na ovaj način građani, koji plaćaju porez i pune budžet, imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i učestvuju u donošenju odluka, koje utiču na njihove živote.

To je mehanizam koji uključuje različite ciljne grupe, kao što su građani i njihova udruženja, biznis zajednica, nevladine organizacije, u određivanje prioriteta potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave.

Lokalna samouprava ima zadatak da stvori ambijent u kome svi zainteresovani građani mogu da se uključe i daju svoj doprinos kreiranju najvažnijeg dokumenta svake zajednice – budžeta.

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE JE VAŽNO JER:
• utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti;
• doprinosi većem uključivanju građana u javni život, donošenje odluka, raspodelu i nadzor nad javnim fondovima;
• pospešuje transparentnost javne administracije i efikasnost u potrošnji javnog novca;
• edukuje građane kroz sticanje novih znanja i veština.