Bečejsko udruženje mladih vodi proces izrade Lokalnog antikorupcijskog plana u Bečeju

0
97

Bečejsko udruženje mladih će, zahvaljujući podršci Agencije za borbu protiv korupcije, sprovesti projekat „Zajedno ka održivim lokalnim antikorupcijskim politikama” čija će jedna od aktivnosti biti i izrada Lokalnog antikorupcijskog plana.

Pored toga, projektni tim Bečejskog udruženja mladih će sprovesti i aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu vidljivosti projekta, odnosno većem uključivanju građana u antikorupcijske aktivnosti i podizanju njihove svesti o njihovoj važnosti.

Kako bi ovaj važan lokalni akt bio izrađen na što kvalitetniji način, kao i da omogući učešće građana, projektni tim je objavio javni poziv za članove radne grupe.

Nakon što se izradi nacrt dokumenta usvoji u Skupštini opštine Bečej, što je predviđeno početkom naredne godine, sa ciljem da se on i sprovede na propisan način i da donese odgovarajuće efekte, biće formirano i telo za praćenje njegove primene.

Agencija za borbu protiv korupcije je ove godine podržala ukupno pet projekata, što znači da će organizacije civilnog društva pored opštine Bečej, na sličan način biti uključene u aktivnosti vezane za izradu lokalnog antikorupcijskog plana u Novom Pazaru, Lebanu, Boru i Valjevu.

Inače, kako smo i ranije izveštavali, sve lokalne samouprave u Srbiji morale su do leta prošle godine da usvoje antikorupcijske planove i osnuju antikorupcijska tela. Usvajanje Lokalnog antikorupcijskog plana obaveza je nastala otvaranjem Poglavlja 23 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava.

Pogledajte TV prilog