Bečejsko udruženje mladih među 82 organizacije na potpisivanju ugovora za realizaciju Nacionalne strategije za mlade

0
40
Izvor: Ministarstvo omladine i sporta

Bečejsko udruženje mladih je u sredu, 27. aprila, potpisalo ugovor o realizaciji projekta usmerenog ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade sa Ministarstvom omladine i sporta. 

Ministarstvo i omladinska udruženja potpisala su ukupno 82 ugovora za ostvarivanje Nacionalne strategije za mlade, stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih i za razvoj i sprovođenje omladinske politike kroz različite projekte.

Ukupno opredeljena finansijska sredstva od strane Ministarstva omladine i sporta, od stipendiranja do realizacije projekata iznose 1.239.144.000 dinara.