Bečej primer dobre prakse u saradnji javnog i civilnog sektora

0
15
Opština Bečej predstavljena je kao primer dobre prakse u uspostavljenju partnerstva između javnog i civilnog sektora na onlajn sastanku 8. aprila koji su organizovali Beogradska otvorena škola i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u sklopu projekta „Dijalog promena“.
Sastanku su prisustvovali izvršna direktorka Bečejskog udruženja mladih Gordana Adamov i predsednik Skupštine opštine Bečej Igor Kiš koji su iz dva ugla prezentovali rezultate saradnje lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.
Opština Bečej je zahvaljujući saradnji sa našom organizacijom, a uz projektnu podršku Agencije za sprečavanje korupcije, već dve godine prva na listi najtransparentnijih jedinica lokalne samouprave u Srbiji po indeksu transparentnosti. Takođe, iz ove saradnje proistekla su dva važna mehanizma za povećanje učešća građana u procesu donošenja odluka: particpativno budžetiranje odnosno akcija „Budžet po meri građana“ i mehanizam „Građanska stolica“.
Takođe, kako je napomenuto i tokom sastanka, članovi BUM-a učestvuju u izradi važnih dokumenata za zajednicu kao što su LAP za borbu protiv korupcije, LAP za decu, LAP za mlade, LAP za rodnu ravnopravnosti, kao i drugih akata koji unapređuju lokalne samouprave.
Tokom sastanka predstavljena je i Mapa za saradnju u procesu donošenja odluka.