Popuni upitnik o srednjoškolskim parlamentima u Bečeju!

0
196

Bečejsko udruženje mladih (BUM) kreiralo je kratki anonimni upitnik koji je namenjen svim učenicima i učenicama srednjih škola na teritoriji opštine Bečej, a u želji da svoj dalji rad usmeri na unapređenje aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka kroz učeničke parlamente.

Upitnik je anoniman i možete ga pronaći OVDE.

Šta su učenički parlamenti?

Učenički i studentski parlamenti su zakonom zagarantovane formalne institucije, koje učenicima i studentima omogućavaju demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi tj. studenata na fakultetima, kao i njihovo učešće u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču. (Izvor: Učestvuj aktivno)

Postojanje učeničkih parlamenata i aktivno učešće istog vrlo je značajno iz mnogih razloga, a samo neki od njih su:

  • Učenici najbolje znaju svoje potrebe i probleme, te na taj način mogu doprineti u donošenju odluka, ali i pokrenuti pitanja značajna za učenike te lokalne zajednice.
  • Dolazi do poboljšanja odnosa i saradnje učenika i profesora, ali i većeg uključenja roditelja.
  • Parlament pruža mogućnost ravnopravnog učešća i kroz njega se lakše čuje glas svih grupa.
  • Razvitak demokratskog društva i pravednijeg uređenja.

Iz razgovora sa mladima, može se zaključiti da su o učeničkim parlamentima vrlo malo informisani – nisu upoznati sa svojim obavezama, pravima i mogućnostima. Ta neinformisanost je obostrana, odnosno javlja se i kod učenika koji nisu i koji jesu deo parlamenta.

Iz tog razloga, vrlo je bitno da se učenici, ali i prosvetni radnici edukuju o ulozi parlamenta kako bi se radilo na daljem funkcionisanju istog, kao i radi većeg uključivanja mladih u donošenje odluka.

Šta znači aktivno učešće mladih ili participacija?

Aktivno učešće mladih u radu institucija i društvenim procesima omogućava mladima da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost i budućnost društva, što im istovremeno pomaže da steknu autonomiju i pruža priliku da zadobiju brojne veštine i znanja. Potrebno je da mladi aktivno učestvuju kako u kreiranju, tako i u sprovođenju omladinske politike na svim nivoima.

Prema Rečniku omladinske politike, aktivno učešće ili participacija podrazumeva učešće u procesu identifikacije potreba i problema, istraživanju potencijalnih rešenja, donošenju odluka i planiranju i sprovođenju akcija u zajednici.