Anketa: Budžet po meri građana – i ti se pitaš!

0
473

Po uzoru na mnoge svetske gradove koji povećavaju učešće građana u predlaganju i planiranju budžeta Bečejsko udruženje mladih, Kancelarija za mlade i opština Bečej sprovode akciju: “Budžet po meri građana – i ti se pitaš!”

Cilj ove akcije je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje građana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa, ali na taj način i promocija opštine Bečej kao dobrog mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

Opština Bečej će kroz ovakav vid komunikacije sa građanima građanske prioritete uvrstiti u budžet opštine Bečej za 2019. godinu, svi izabrani predlozi će se finansirati iz budžeta opštine Bečej.

Za realizaciju projekata koji budu imali najviše glasova, ukupno je namenjeno 100 miliona dinara iz budžeta opštine Bečej.

MOLIMO VAS DA POPUNITE UPITNIK NA OVOM LINKU

Osim elektronskim putem, ankete se mogu popuniti i u kancelarijama mesnih zajednica na teritoriji opštine Bečej.

Nakon prikupljanja i obrade svih pristiglih predloga biće kreiran objedinjeni upitnik u elektronskoj formi i u vidu glasačkog listića, te će naši sugrađani biti u mogućnosti da glasaju za budžetske prioritete elektronski putem interneta ili u kancelarijama svojih mesnih zajednica.

Predlozi sa najviše glasova biće pretočeni u projekte i naći će se u budžetu opštine Bečej za 2019. godinu, za šta će biti opredeljeno 100 miliona dinara.

Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojem članovi lokalne zajednice direktno odlučuju kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta. Na ovaj način građani, koji plaćaju porez i pune budžet, imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i učestvuju u donošenju odluka, koje utiču na njihove živote.

To je mehanizam koji uključuje različite ciljne grupe, kao što su građani i njihova udruženja, biznis zajednica, nevladine organizacije, u određivanje prioriteta potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave.

Lokalna samouprava ima zadatak da stvori ambijent u kome svi zainteresovani građani mogu da se uključe i daju svoj doprinos kreiranju najvažnijeg dokumenta svake zajednice – budžeta.

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE JE VAŽNO JER:
• utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti;
• doprinosi većem uključivanju građana u javni život, donošenje odluka, raspodelu i nadzor nad javnim fondovima;
• pospešuje transparentnost javne administracije i efikasnost u potrošnji javnog novca;
• edukuje građane kroz sticanje novih znanja i veština.