ACTivni mladi za aktivno društvo

0
36

Letnje edukativne aktivnosti započeli smo radionicom „ACTivni mladi za aktivno društvo“ koja je deo procesa jačanja kapaciteta članova i članica Bečejskog udruženja mladih u okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT.

Deset mladih članova i članica BUM-a i drugih mladih koji učestvuju u aktivnostima naše organizacije prošli su prvu u nizu obuka o omladinskom aktivizmu.

– U okviru ove radionice govorilo se o aktivizmu i aktivnom učešću, mogućnostima i načinima za pokretanje zajednice, preprekama i izazovima, kao i najčešćim problemima sa kojima se različite grupe mladih suočavaju u bečejskoj opštini. Naredne nedelje sledi nastavak ove edukativne radionice gde će grupa mladih raditi na kreiranju i planiranju volonterske akcije sa ciljem skretanja pažnje javnosti i rešavanja problema mladih u našoj lokalnoj zajednici.

Pored toga, u okviru istog projekta BUM će tokom avgusta organizovati i radionice javnog zagovaranja za mlade članove i članice udruženja, ali i drugih zainteresovanih mladih, dok će kao kranji rezultat tog procesa biti izrada Vodiča za javno zagovaranje koji je namenjen mlađim članovima i članicama našeg udruženja.

Rad Bečejskog udruženja mladih je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.