Završen i drugi modul treninga „Uključivanje uživo’’

0
43

Juče se završio drugi modul treninga „Uključivanje uživo’’ koji je bio organizovan od 06-09.avgusta u Ekološkom Centru Radulovački.

Beogradski centar za ljudska prava|BCHR u saradnji sa tri nacionalna saveza NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog radaKrovna Organizacija Mladih Srbije-KOMS Nacionalna Asocijacija Kancelarija za mlade-NAKZM realizuje pilot program #Uključivanjeuživo u koji su uključeni Pančevo, Kragujevac, Bečej, Niš, Novi Pazar i Obrenovac, i u sklopu kog su bila realizovana dva treninga za predstavnike i predstavnice sva tri saveza iz pomenutih gradova.

Učesnici i učesnice su veći deo treninga bili podeljeni po savezima kojima pripadaju kako bi jedni drugima posle u svojim lokalnim zajednicama doprineli znanjem koji su stekli u svojim grupama.

KOMS grupa se bavila politikama, procedurama, kreiranjem kampanja, strukturama saveza i organizacija, koliko marginalizovanih mladih ima u strukturi naših organizacija a koliko uopšte i koje inkluzivne programe kreirati kako bi se povećao nivo inkluzije.

 

Oni koji su bili u NAPOR grupi bavili su se izmeštenim tj. uličnim omladinskim radom, preispitivanjem stavova i vrednosti, praksom u omladinskom radu, diskutovali su o etičkim i profesionalnim dilemama u direktnom radu sa marginalizovanim grupama, prolazili simulacije različitih situacija i upoznali se sa značajem praćenja, dokumentovanja i kritičke refleksije u izmeštenom omladinskom radu.

Učesnice i učesnici NAKZM grupe su se bavili elementima omladinske politike na lokalu i šire, ulogom Kancelarija za mlade u kreiranju politika, koliko se one sprovode, inkluzivnom lokalnom omladinskom politikom, partnerstvima koja postoje i mapiranjem aktera omladinske politike, kao i menadžmentom i kordinacijom istih. 

Poslednjeg dana treninga mladi su bili podeljeni po gradovima i zajedno sa svojim mentorima koji su im dodeljeni počeli sa planiranjem aktivnosti koje će biti realizovane u naredna tri meseca kako bi se doprelo do marginalizovanih grupa mladih na lokalu a i šire.