Srećan vam dan mladih!

0
7

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se ove godine obeležava u drugačijim okolnostima u odnosu na prethodne godine, potrebno je podsetiti na značaj omladinskog rada i važnost podrške koju omladinski radnici/ce pružaju mladima u ovako izazovnim vremenima.

Korona virus promenio je živote milionima ljudi, a uticaj koji će imati na živote mladih će biti vidljiv tek kroz vreme i reflektovaće se na gotovo svim nivoima. Upravo zbog toga potrebno je mladima obezbediti sistemsku podršku, u kojem bi veoma važnu ulogu svakako imali omladinski radnici/ce.

Ovogodišnji slogan kojim se Međunarodni dan mladih obeležava svuda u svetu glasi  – ANGAŽMAN MLADIH ZA GLOBALNU AKCIJU (“Youth Engagement for Global Action),  osmišljen je sa ciljem da ukaže na to da je “sve prisutniji osećaj nezadovoljstva u svetu, da povrenje u javne isntitucije opada, kao i da međunarodni sistem trenutno prolazi kroz krizu legitimiteta i relevantnosti.” (2020 theme concept note: Youth engagement for global action)

Na svim nivoima duboka je nejednakost, a nedostatak političke i socijalne uključenosti mladih čine srž problema. Mladi redovno izjavljuju da se njihovi glasovi ne uzimaju u obzir, da za njihove potrebe nema dovoljno razumevanja i da one nisu zadovoljene. Smatraju da njihovo angažovanje i osnaživanje u različitim procesima još uvek nije dovoljno. Osim toga, mladi su premalo zastupljeni u institucionalnim političkim procesima. Uprkos tome što čine preko polovine svetske populacije, samo oko dva procenta nacionalnih parlamentaraca ima manje od 30 godina. Premala zastupljenost mladih posledica je strukturalnih i društvenih barijera, kao što su percipirano neiskustvo i nedostatak sistemske podrške.

Ako imamo u vidu da je upravo svrha omladinskog rada pružanje podrške mladima u procesu osamostaljivanja i da omladinski radnik/ca pomažu ličnom i socijalnom razvoju mladih kako bi bili aktivni članovi/ce društva i učesnici/ce u procesu donošenja odluka, jasno je zbog čega je njegovo priznavanje i prepoznavanje ključno za dalji napredak društva.

“Omogućavanjem uključivanja mladih u procese donošenja odluka povećava se pravičnost procesa, smanjenje demokratskog deficita, doprinosi boljim i održivijim politikama, a ima i simboličku važnost koja može dodatno doprineti vraćanju poverenja u javne institucije, naročito među mladima. Štaviše, velika većina izazova sa kojima je čovečanstvo trenutno suočeno, kao što su epidemija COVID-19 i klimatske promene zahtevaju usklađeno globalno delovanje i značajno angažovanje i učešće mladih da se efikasno reše.“

Svesni važnosti kontinuiranog rada sa mladima, u proteklom period omladinski radnici/ce su pravili dodatne napore kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji, te su svoje aktivnosti transformisali u onlajn prostor. Upravo zbog toga svim omladinskim ranicima/cama dugijemo veliku zahvalnost na profesionalizmu i težnji da mladima ukažu na načine za njihovo angažovanje i borbu za njihov položaj.

Sa željom da se glas mladih češće sluša, uvažava i sprovodi kako bismo zajedno kreirali društvo po meri onih na kojima svet ostaje – Srećan vam dan mladih!

Izvor: Građanske inicijative