Koliko smo odmakli sa izmenama Zakona o mladima i Strategije za mlade?

0
20
Izvor fotografije: Ministarstvo omladine i sporta

Krovna organizacija mladih Srbije aktivno učestvuje u radu Saveta za mlade Vlade Republike Srbije i prati procese izmena i dopuna Zakona o mladima i revizije Strategije za mlade, o kojima je bilo reči i na 19. sednici Saveta za mlade, koja je održana u utorak, 7. juna 2022. godine u Palati Srbije. 

Upravo je ova tačka dnevnog reda bila identična kao i na prethodnoj sednici pre 6 meseci, a predsedavajući Savetom, ministar Vanja Udovičić, obavestio je članove i članice Saveta da se istovremeno radi na harmonizaciji i realizaciji oba procesa ali da se u ovom trenutku prioritizuje usvajanje Strategije, u odnosu na Zakon. Pojašnjeno je takođe da bi trebalo da proces izrade Strategije doprinese i procesu izmene i dopune Zakona, jer će se na osnovu prikupljenih komentara ponovo odlučivati o tome da li je dovoljno samo izraditi predlog izmene i dopune, ili je neophodno doneti novi Zakon o mladima. Ministar je najavio da će javna rasprava povodom Strategije biti uskoro pokrenuta i zamolio Krovnu organizaciju mladih Srbije da dostavi mišljenje o tome da li je optimalno održati javnu raspravu u letnjim mesecima. Mladi su još jednom podvukli važnost što šireg konsultativnog procesa i suštinske prioritizacije oba procesa. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog stavilo je na raspolaganje mehanizme za uključivanje javnosti u raspravama za usvajanje ova dva dokumenta.

U okviru druge tačke, ministar Udovičić je izvestio članove i članice Saveta o rezultatima Ministarstva omladine i sporta, sprovedenom procesu selekcije javnih konkursa, početku novog projekta Perspektive mladih u ruralnim sredinama, učešću u kampanji Saveta Evrope: Democracy here and now, i učešću na Youth Action Week, događaju koji će se realizovati krajem juna. Pomenute su i aktivnosti na regionalnom nivou, pre svega u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih i Savetom za regionalnu saradnju. Mladi su ministru uputili zahtev za nešto više informacija o učešću Ministarstva u obeležavanju Evropske godine mladih, kao i o postignutim rezultatima i planiranim aktivnostima u okviru predsedavanja RYCO ove godine. Takođe, predstavnici mladih su najavili da će uputiti preporuke za unapređenje sprovođenja konkursa Ministarstva omladine i sporta, koje bi doprinele ravnomernijoj regionalnoj raspodeli sredstava, tamo gde su najpotrebnija, kao i obezbeđivanju da organizacije koje dobiju podršku ministarstva imaju potrebne kapacitete za realizaciju projekata i vidljive kanale za informisanje mladih.

Posebno je bilo značajno i to što su na ovoj sednici i druga ministarstva uzela aktivno učešće, a predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture izvestili su Savet o aktivnostima koje su sprovedene u oblasti omladinske politike.

Još jednom, predstavnici mladih su istakli koliko su ove informacije značajne i nepoznate široj grupi mladih, a ministar Udovičić je obećao uspostavljanje platforme u narednim nedeljama, koja će da informiše mlade o aktivnostima drugih ministarstava i mogućnostima za mlade.

Na ovoj sednici predstavljeni su i rezultati istraživanja položaja i potreba mladih u Republici Srbiji, koje je Ministarstvo omladine i sporta sprovelo u 2021. godini u saradnji sa agencijom Nina Medija.

Krovna organizacija mladih Srbije nastavlja da insistira da omladinska politika bude prioritet svake Vlade, kao i da obaveštava javnost i mlade o napretku procesa usvajanja nove Strategije za mlade i unapređivanja Zakona o mladima.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije